SK Krušnohoří

SK Krušnohoří z.s.

 

Hlavní činností a také záměrem klubu je snaha o přivedení nabídky sportovních aktivit, zejména fotbalu pro děti a mládež do horských obcí na Mostecku, kde tento druh volnočasových aktivit velmi citelně chybí. V roce 2018 a 2019 jsme o letních prázdninách připravili pro děti sportovní příhraniční tábory a stoupající počet účastníků, kdy letošního kempu se zúčastnilo 40 dětí z obou stran hranice, nás přesvědčil o zájmu dětí i jejich rodičů k založení sportovního klubu. Již druhým rokem probíhá pravidelný fotbalový kroužek na ZŠ v Hoře Svaté Kateřiny, který navštěvuje 20-25 dětí. Tento kroužek se letos rozšířil i pro děti z tamní mateřské školky. Od začátku listopadu 2019 jsme tento kroužek doplnili o další pravidelný páteční trénink pro všechny děti a mládež žijící v horských obcích na Mostecku pod dohledem kvalifikovaných trenérů, kterého se zúčastňuje cca 20 dětí ve věku od 6 do 12 let. Naší snahou je restartovat tradici fotbalu v Krušných Horách na Mostecku. Od obce Brandov jsme dostali k užívání kompletní sportovní areál včetně travnatého hřiště a zázemí. V současnosti se snažíme postupně registrovat děti do našeho klubu a také chceme, aby se staly členy FAČR. Chtěli bychom s dětmi hrát soutěže organizované OFS Most.


Mezi naše hlavní záměry mimo jiné patří:

- sbližování občanů ČR/SRN v Krušnohoří/Erzgebirge na Mostecku (rozvoj přátelství a vzájemně výhodných kontaktů a vztahů na sportovních úrovních a to prostřednictvím společně realizovaných projektů)

- možnost výměny zkušeností, poznatků a tím upevnění přeshraničních vazeb a struktur mezi organizacemi

- nabídka sportovního vyžití a pohybových aktivit pro občany tohoto regionu

- oživení fotbalu v Krušnohoří na Mostecku

- v rámci podpory zdravého životního stylu u dětí probudit zájem o pohybové aktivity, sport, soutěžení

- dostat děti a mládež aktivním pohybem od závislosti a virtuálního hraní na moderních komunikačních prostředcích (PC, tablety, mobily, playstationy, atd.)

- organizace celoškolských sportovních Olympiád, turnajů, soutěží na ZŠ/MŠ (první kroky úspěšně realizované-celoškolský turnaje na ZŠ HSV) mezi českými a německými školami z našeho pohraničí

- vytvoření partnerských mateřských školek a základních škol na obou stranách „hranice“

- získávání trenérů a vedoucích pro sportování dětí, vyškolení a zvyšování kvalifikace trenérů, vyhledávat pro práci s mládeží lidi s pedagogickými schopnostmi zejména k těm nejmenším (výchova před výkonem!)

- sportem a pohybovými aktivitami prohlubovat u mladých lidí, zejména dětí, zájem o zdravý životní styl, ve sportu hledat především zábavu, pozitivní prožitky a emoce

- do organizace zájmové sportovních činností a pohybových aktivit zapojit a úzce spolupracovat s místními/obecními samosprávami


Petr Mareš a Jan Štefko - zakladatelé spolku