SK Krušnohoří

SK Krušnohoří z.s.

Tréninky pro kluky a holky od 6-13 let - stálý nábor dětí

Zima 2023 - tréninky jsou v pátek od 17.30 do 18.30 v tělocvičně HSK. Sraz v 17.20. S sebou sportovní oblečení do tělocvičny, míč a pití.

Členské příspěvky pro rok 2022

Příspěvky SK Krušnohoří, z.s. jsou pro první polovinu roku 2023 - 50,- / měsíc. Hraďte jednorázově částku 400,- za hráče splatnou do 20. května 2023 ( 6x 50,- ( leden-červen)  + 100,- členský FAČR za rok 2023 ). Kdo již hradil - platbu započítáme. Je možná úhrada za celý rok 10x50 + 100 ( FAČR ) - celkem tedy 600,-
Údaje k platbě:
číslo účtu:  233518388 / 0600
variabilní symbol: datum narození dítěte ( např. pro dítě narozené 1.5.2010 je variabilní symbol 01052010 )
konstantní symbol: 5314
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Přihláška

Vyplněnou a podepsanou přihlášku naskenujte a pošlete na email petr.seiffen@gmail.com nebo přineste na trénink. 

Škola v pohybu - téninky na škole v rámci vyučování

 Každou středu probíhají v rámci výuky tréninky na ZŠ Hora Svaté Kateřiny.