SK Krušnohoří

SK Krušnohoří z.s.

Tréninky pro kluky a holky od 6-13 let - stálý nábor dětí

Jaro 2021 - tréninky jsou od pátek od 16.30 do 17.30 na hřišti v Brandově. Sraz v 16.20. S sebou sportovní oblečení úměrně k počasí, míč a pití.

Členské příspěvky pro rok 2021

Příspěvky SK Krušnohoří, z.s. jsou 50,- měsíčně splatné vždy k 15. dni v měsíci. Za měsíc leden-duben 2021 se neplatí.
Údaje k platbě:
číslo účtu:  233518388 / 0600
variabilní symbol: datum narození dítěte ( např. pro dítě narozené 1.5.2010 je variabilní symbol 01052010 )
konstantní symbol: 5314
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Přihláška

Vyplněnou a podepsanou přihlášku naskenujte a pošlete na email petr.seiffen@gmail.com nebo přineste na trénink. 

Škola v pohybu - téninky na škole v rámci vyučování

 Každou středu probíhají v rámci výuky tréninky na ZŠ Hora Svaté Kateřiny.